Posilování může být pro děti někdy nuda a krutá zkušenost. Když na to přijde, děti raději tráví svůj volný čas hráním her a sportem. Nicméně, posilování může být zábavné a snažit se o něj může být osvěžujícím způsobem, jak pomoci svým dětem se stát silnějšími a zdravějšími.

Jak se však dá tato úloha splnit? Jak se dá zábavně posilovat? V tomto článku se budeme věnovat tomuto tématu. Níže je uvedeno několik tipů, jak se dá dětem přiblížit posilování jako zábavná činnost.

posilovani kluk box

 

1. Začněte s malými váhami

Děti by měly začít cvičit s malými váhami. Mnoho začátečníků, včetně dětí, se snaží začít se závažím, které je pro ně příliš těžké a to může způsobit zranění.

Začněte tedy s malými váhami a nechte dítě postupovat pomalu k větším váhám. Častěji používejte váhy, které jsou pro dítě pohodlné. Postupně se může zvyknout na zadávání větších vah.

2. Přidejte do posilování hry

Posilování může být zábavné, pokud se dítě bude bavit. Přidejte tedy hry do tréninku posilování.

Můžete například udělat hru s názvem „Sedm kroků k silnějším nohám“. Pro tuto hru potřebujete obyčejnou kostku a váhy, které dite může držet. Potom dítě hází kostkou. Když leží kostky na sudách, dítě provede odpovídající cvik a přidá k němu váhu, kterou má k dispozici. Potom hází opět kostkou.

Pro inspiraci hledejte cvičení, která lze provést pomocí malých váh.

3. Nastavte si cíle

Dítě by mělo mít konkrétní cíle, které chce dosáhnout. Například chce zvednout určitou váhu, nebo chce dokázat více opakování určitého cviku.

Hledání cílů a jejich dosažení může být pro dítě skvělým motivátorem. Závisí na velikosti a dosažitelnosti cílů a na tom, aby dítě vidělo vlastní pokrok.

4. Zapojte světelné zdroje

Děti se rády věcí potěšují. Zapojujte do cvičení světelné prvky jako jsou lucerny. Světlo může pomoci dítěti zůstat soustředěné a motivované i při opakovaných cvicích.

5. Zavedte progresivní rozšířování a zkrácení

Progresivní rozšiřování by měl být pevně zahrnutým pravidlem, pokud chce dítěte zlepšovat své výsledky. Budující na tom, že dítě začne s držením malých vah, postupujte směrem k těžším závažím. Pokud bude dítě cvičit podobné cviky po dobu delšího období, jeho tělo si na cviky zvykne a posílený sval se přizpůsobí a bude méně náchylný k různým úrazům.

Zkrácení odpovídá tomu, co následuje po progresivním rozšiřování. Zkrácení cvičení znamená snížit počet setů a opakování cviku. To umožňuje dítěti vidět svůj pokrok a také mu pomůže udržet si zájem.

6. Používejte zábavné pomůcky

Děti milují pomůcky, které umožňují různé hry a posilování mohou využívat různé pomůcky. Pro inspiraci se podívejte do dětské sekce obchodů. Je zde k dostání například vodivá klička nebo balanční deska.

7. Dávejte dítěti možnost vybrat si, co chce cvičit

Děti mají svůj vlastní styl. Může být obzvláště užitečné, aby dítě mohlo vybrat ty své oblíbené cviky. Pokud si dítě může vybrat co chce cvičit, bude mnohem pravděpodobnější, že udrží stejnou motivaci a entuziasmus.

posilovani kluk

 

FAQ

V jakém věku bych měl začít s posilováním?

Obecně platí, že děti se mohou začít účastnit posilování od věku cca 7 let. Posilování by mělo být ovšem vedené a pod dohledem někoho, kdo má zkušenosti s uplatňováním zdravého lidského přístupu.

Jak často bych měl dítěti umožnit posilování?

Dítě by mělo mít možnost posilovat nejvýše třikrát týdně. Je velmi důležité nezapomenout, že dítě by mělo mít možnost odpočinout si a regenerovat, aby se vyhnulo únavovým a přetížovacím poraněním.

 Jaký druh obrany posilování mohu použít, abych zachoval zájem dítěte o cvičení?

K dispozici jsou různé tipy, jak udržet zájem dítěte o posilování. Zahrnutí hry, použití zábavných nástrojů a také uvolněné postupy může dítěti pomoci udržet svůj zájem o cvičení při pozitivním vzdělávání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *